Tikfa - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Nyári tábor!

Tevékenységünk

Vége a sulinak, jön a nyár,
az óvodák, bölcsik is bezárnak már...


... és az Ön gyermeke mit fog csinálni egész nyáron???


A gyerekek örülnek, ugyanakkor a szülőknek elég nagy fejtörést okoz, hogy hogyan oldják meg gyermekük napközbeni felügyeletét a rövid szabadság előtt és után.
Szeretné, ha gyermeke a nyári szünetben is sokat fejlődne?
Ha értelmes és érdekes játékokkal töltené idejét?


A megoldás:

TIKFA KÉPESSÉGFEJLESZTŐ NYÁRI TÁBOR 2012.
Ovisoknak és kisiskolásoknak


Játszóházunk ebben is segítséget szeretne nyújtani a családnak:
Ön nyugodt lehet, hogy gyermeke napközben felügyelet alatt, biztonságban van, sőt tartalmasan és hasznosan tölti az időt.

Mit nyújt Játszóházunk Nyári Tábora?

  • Napközis tábor 4-10 éves gyermekeknek, maximum 6 fős minicsoportban, hétfőtől péntekig, 8-16 óráig (igény esetén 7.30-17 óráig)

  • Első turnus: 2012.06.25-től, utolsó turnus: 2012.08. 20-től

  • Napi 3x étkezés: tízórai, meleg  ebéd,  uzsonna

  • Változatos programokat: részképesség-fejlesztés, kézműves foglalkozások, játék a szabadban, stb.

  • Intenzív képességfejlesztést


Egy heti turnus ára: 20.000 Ft/fő/hét


  • Kedvezmények: testvérkedvezmény 10%,  illetve  2 vagy több táborhét esetén 10%. A kedvezmények nem vonhatók össze.

  • Nem teljes hétre és fél napra is lehet jönni!


Napirend

8-8.15 óra: érkezés, szabad játék
8.15-8.30 óra: reggeli
8.30-10 óra: napi aktuális képességfejlesztő foglalkozás
10-10:15 óra: tízórai
10.15-11.30 óra: játék a szabadban, akadálypálya, egyensúly-és mozgásfejlesztés
11.30-12 óra: ebéd
12-14.30: a kisebbeknek igény szerint alvás, a nagyobbaknak kis pihenés után társasjáték, illetve kézműves foglalkozás
14.30-14.45 óra: uzsonna
14.45.-16 óra: kézműves foglalkozás

16 óra: hazamenetel

Részképesség-fejlesztő programok

HÉTFŐ
1. Hallási figyelem, hang-kép egyeztetés
Mindennapi hangokat hallgatunk magnóról, és a hallott hang képére rakunk korongot

2. Testséma
Mindenki húz egy képet, megnevezi a testrészt, és leutánozza a mozdulatot. Szoborjátékot játszunk. Gurítunk a dobókockával, és a képen látható pózt vesszük föl.

3. Általános tájékozottság, szókincs
Melyik foglalkozásra gondoltam? Körülírom, mivel foglalkozik, a gyerekek pedig megnevezik a foglalkozást. Foglalkozás memoryval játszunk.

4. Általános tájékozottság, szókincs (Ellentétek)
Akinek dobom a labdát, az mondja az én szavamnak az ellentétét. Ellentét memoryval játszunk.

KEDD
1. Téri  tájékozódás, testséma, lateralitás
Hol csiklandoz? Különböző testrészek megérintése magukon és másokon (bábbal). Jobb-bal oldal tudatosítása egyszerű tánclépésekkel. Egyszerű mozdulatok utánzása

2. Térbeli tájékozódás
Kockákból építünk
- szabad játék
- pakolás utasítások alapján
- beszélgetés a kész képről: hol van…
- építs ugyanilyet! (térbeli minta lemásolása)
- építés kép alapján (síkból térbe)
- építés emlékezetből
- építés párban: egyik gyerek „felolvassa” a kártyát, a másik ez alapján létrehozza a térben

3. Hallási sorrendemlékezet
Magnóról hangokat hallgatunk. Először három, majd négy hallott hang sorrendjét kell megjegyezni. Ha jól megy, megpróbáljuk öttel is.

4. Szerialitás
Korosztálytól függően 3 vagy 4  elemű  sorozat ismétlődése gombokból, termésekből. Látási megkülönböztető képesség: Keresd a párját! Zoknipárosítás egy nagy kupac  zokniból

SZERDA
1. Ok-okozati összefüggés, időrend
A gyerekek elé összekeverve képeket teszek ki. A kupacban három macis történetet kevert össze a forgószél. Minden gyermeknek a fülébe súgom, hogy milyen történetet kell kikeresnie és utána sorba tennie, majd ezt követően el is meséljük egymásak, hogy mit csinál a macink a képen.

2. Látási sorrendemlékezet
Tésztából, gyöngyökből fűzünk meghatározott minta alapján. Egy sorozat megfigyelése után a minta reprodukálása a cél. (2-3-4 elem korosztálynak megfelelően)

3. Rész-egész viszony
Látási lényegkiemelés: Kisebb-nagyobb részből álló puzzle, a gyerekek együtt készítik el a képet. A kép kirakása után a képen szereplő elemekre kérdezek. Ezeket keresik meg a gyerekek.

4. Matematikai fogalmak, számolás
A képtáblák alapján megfelelő számú korongok kirakása a cél. Matematikai fogalmak gyakorlása vásárlós játékkal.

CSÜTÖRTÖK
1. Tapintási észlelés
Különböző tárgyakat, formákat kell csupán a tapintás útján fölismerünk.
Intermodális integráció: Geometriai testekhez mozdulatokat rendelünk. (gömb-taps, kocka-kopogás, kúp-dobogás, henger-csettintés)

2. Hallási sorrendemlékezet
„Adj hozzá még egy szót!”. Szólánc játék: Elmentem a boltba, és vettem…. Mindig egy-egy szó bővíti a sorozatot. Cél: minél több szóból álló sorozat reprodukálása

3. Auditív figyelem, auditív lényegkiemelés.
Szósort olvasok föl. Előre megbeszéljük, hogy melyik szóra kell figyelni, és mi lesz a jelzés: Ha ezt hallod: autó – piros korongot kell a tálkába helyezni. Ha ceruzát hallod - kéket)

PÉNTEK
1. Zenei hallás, ritmusérzék
Hangszerekkel kísérjük az énekeket, mondókákat
Próbálunk egyenletes ritmust adni
Hangosan, halkan, lassan, gyorsan zenélünk.
Hallási sorrendemlékezet
Hangszerek hangjainak sorrendjét figyeljük meg, megpróbáljuk visszaadni a sorrendet.
Intermodális integráció
Hangszerekhez bábokat rendelek

2. Látási emlékezet,
Egy képtáblán 6 állat képe látható, megpróbáljuk megjegyezni a saját állatainkat, majd más képeket csempészek hozzájuk, és kiválasztjuk az eredeti képeket.
Logikus gondolkodás, sorrendiség. Logikai lapokkal játszunk: 5-6 db-ot kirakok sorba, majd változtatok valamit. Mi hiányzik? Mi változott? Egy bizonyos sorrend lerajzolása vagy kirakása emlékezetből.

3. Általános tájékozottság, idő
Különböző színű és formájú járólapok segítségével a napokat és időbeli fogalmakat tanulunk meg (tegnap, holnap, stb.).

4.Érzékelés-szaglás
Illatlottó: A kis szagmintákat megszagolva megpróbáljuk beazonosítani az illatot, utána a megfelelő képre helyezzük.

Jelentkezni, érdeklődni lehet a Játszóház elérhetőségein.

Jelentkezési, vállalási feltételek:

1. A Játszóház a heti turnusokat min. 4 gyermekkel indítja, egy turnus maximális létszáma 6 gyermek. Minimum létszám alatti turnus indítását a Játszóház az előzetesen befizetett jelentkezési díj visszafizetése, vagy a jelentkezés átütemezése mellett jogkövetkezmény nélkül egyoldalúan felmondhatja.

2. A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha a gyermek(ek) jelentkezési díját készpénzben befizették vagy átutalták és az megérkezett a Játszóház számlájára. A jelentkezési díj megfizetése egyben a jelentkezési és vállalási feltételek elfogadását is jelenti. A turnusok feltöltése a befizetések sorrendjében történik. Az igény, érdeklődés jelzése csak előzetes jelentkezésnek számít, de túljelentkezés esetén nem garantálja az adott heti turnusban a gyermek részvételét.

3. A szülő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gyermek saját (a Játszóháztól független) okból nem vagy csak részben veszi igénybe a nyári tábor szolgáltatásait (pl. abbahagyja a hét harmadik napján), a Játszóház nem kötelezhető a jelentkezési díj időarányos vagy teljes visszatérítésére.

4. A nyári tábor napi időszakán (8-16 óra) kívüli gyermekfelügyeletre előzetes egyeztetést követően a Játszóház óradíjai érvényesek.


 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz