Tikfa - UNREGISTERED VERSION

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Iskolára felkészítés

Tevékenységünk

Számtalan kutatási eredmény támasztja  alá azt a tényt, hogy   a kisiskoláskori élmények számottevően befolyásolják egy gyermek életét. A kezdeti sikerek önbizalmat adnak a későbbi akadályok leküzdéséhez, magukkal hozzák a tanuláshoz  való pozitív   hozzáállást. Ebben segít iskolaelőkészítő foglalkozásunk.

Minden gyermek életében eljön a nagy  nap, mikor először lépi át az iskola küszöbét. Akármilyen okos, értelmes, ha nem tud kellőképpen odafigyelni egy konkrét feladat megoldására, nem lesz sikeres a tanulmányaiban. A figyelem, koncentráció  fejlesztése az egyik legfontosabb feladat az iskola előtt.

Ezen kívül előtérbe kerülnek  a finommozgások, a finommotorika. Az írás, olvasás összetett teljesítményt igényel a gyermektől, melyeknek egymástól függetlenül és egymással összhangban is jól kell működnie. Ezen részképességek  fejlesztéséhez tartozik a vizuális és akusztikus memória is. Minden foglalkozáson nagy súlyt fektetünk a beszéd fejlesztésére is.

Kinek ajánljuk?

Gyakorlatilag minden óvodás (különösen  nagycsoportos) korú gyermeknek. Különösen hasznos dyslexia-veszélyeztetettség esetén.

Az iskolaelőkészítő foglalkozást ajánljuk minden olyan gyereknek:

  • aki nehezen és csak rövid ideig tud egy dologra figyelni,

  • akinek a figyelme hamar elterelődik,

  • aki feladathelyzetből szeret kilépni,

  • aki nem szeret rajzolni,

  • aki keveri az irányokat,

  • akinek gondja van a téri tájékozódással,

  • aki nincs tisztában a mennyiségek fogalmával,

  • akinek gondot okoz a sorrendemlékezet.


A foglalkozásokat minden esetben megelőzi egy képességfelmérés, amelyhez igazodva alakítjuk ki az óra menetét. Az iskola előkészítő maximum 4 fővel zajlik, illetve lehetőség van egyéni órákra is. Mindkét esetben előzetes bejelentkezés szükséges bármely elérhetőségeinken.

Mit fejlesztünk?

Szókincset, nyelvhelyességet: az értelmező olvasást segíti, ha a gyermek tisztában van az olvasott szöveg jelentésével.
Audio-vizuális figyelmet: a szemből és a fülből érkező ingerek helyes értelmezése, a kitartó odafigyelés elengedhetetlen az iskolai élet során.
Térbeli orientációt, téri viszonylagosságot, térirányok felismerését:élyítjük az "alatt, fölött, mellett, mögött, között" fogalmakat, valamint a térirányokat (jobb,  bal). Segíti a vonaklözökben való tájékozódást, megkülönböztetni az alsó és felső hurkokat, a d és b betű között különbséget, stb.
Szem-kéz koordinációt: segítünk pontosítani a szem és a kéz összehangoltságát, egyszerűbben: a "pontosan oda nyúlok, ahová nézek"épességét, amelynek az írástanulásban  lesz nagy szerepe.
Számfogalmat: megtanuljuk, mit jelent a több, kevesebb, a számoláshoz szükséges alapfogalmakat.
Alak-háttér megkülönböztetést: a program végén nem jelent majd gondot kacskaringókkal teli ábrán kiszínezni az elbújtatott szíveket.
Alakállandóság felismerését: rámutatunk, hogy a pici kör is kör, és az óriási kör is kör, megismerkedünk az alapvető formákkal (fel kell majd ismernie a betűket akkor  is ha kicsik, vagy nagyok, ha pirosak, vagy sárgák).
Vesztibuláris rendszert (=egyensúly érzékelést): mind a nagy-, mind a finommozgások fejlődését eredményezi.
Ritmusérzéket, szerialitást: megkeressük egy folyamatban a lüktetést, az ismétlődő ütemet (pl. folytasd a sort: O O I).
A foglalkozások során a fentieken kívül fejlődik a szabálytudat, szabálykövetés, a logikai gondolkodás, a memória és a feladattudat is.

Hogyan történik a  fejlesztés?

A fejlesztés eszköze a játék. Elsődleges cél, hogy pont annyira nehéz feladatot adjunk, amely már nem oldható meg könnyedén, de nem is haladja meg képességeit, nem okoz kudarcélményt. Minden esetben a gyermek  saját fejlődési üteméhez igazodunk. Elsődleges célunk, hogy érezze jól magát a foglalkozáson, ne merüljön fel teljesítménykényszer, szinte észrevétlen maradjon számára a tanulás.

Mi a foglalkozás eredménye?

A legfőbb eredményünk egy iskolaérett kisgyermek, aki megrázkódtatás nélkül éli meg az óvoda-iskola átmenetet.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz